Vés al contingut

Implanta Educació Emocional al teu centre

Aconsegueix el triangle del benestar:

triángulo OK

T'acompanyem en 3 formats:

Pack ESCOLES 90º

1 TRIMESTRE

20 hores de formació, assessoria i mentoria repartides en:

 • 15 h. de formació de desenvolupament de competències emocionals.

 (Al professorat, alumnat o família.)

 Continguts de la formació definits en funció de la necessitat del centre.

 • 2 h. d’assessorament i mentoria a l’Equip Directiu de la implantació de cultura emocional de centre.
 
 • 2 h. d’intervenció en un altre estament escolar -professorat, alumnat o famílies-  no escollit per a la formació.
 
 • 1 h. de sessió amb famílies.

Pack ESCOLES 180º

2 TRIMESTRES

40 hores de formació, assessoria, i mentoria repartides en:

 • 30 h. de formació en desenvolupament de competències emocionals.

(Al professorat, alumnat o família.)

 Continguts de la formació definits en funció de la necessitat del centre.

 • 3 h. d’assessorament i mentoria a l’Equip Directiu de la implantació de cultura emocional de centre.
 
 • 3 h. d’acompanyament en el traspàs d’educació emocional a l’alumnat.
 
 • 3 h. d’intervenció en un altre estament escolar -professorat, alumnat o famílies-  no escollit per a la formació.
 
 • 1 h. de sessió amb famílies..

Pack ESCOLES 360º

1 CURS ESCOLAR

75 hores de formació, assessoria, i mentoria repartides en:

 • 1 any d’assessorament.
 
 • 30 hores de formació al professorat en desenvolupament de competències emocionals.
 
 • 15 hores d’acompanyament personalitzat a l’equip impulsor de cultura emocional.
 
 • 1 reunió mensual online al mes de 40 minuts de mentoratge actiu.
 
 • 15  hores de formació a l’alumnat d’un curs o cicle educatiu.
 
 • 5 hores d’assessorament i mentoria a l’Equip Directiu de la implantació de cultura emocional de centre.
 
 • 5 hores d’acompanyament en el traspàs d’educació emocional a l’alumnat.
 
 • 5 hores d’assessorament i formació a l’equip docent d’un cicle educatiu.
 
 • 3 sessions amb famílies, una cada trimestre.
 
 • Recursos visuals de suport a la formació
 • Coordinació amb el Pla de Convivència del centre.
 
 • Coordinació ó Assessorament en resolució de conflictes i Mediació.

L’Educació Emocional integrada a tota l’escola té com a objectiu cultivar maneres de ser i estar al centre que vetllin pel benestar emocional de la comunitat educativa.

Té com a finalitat integrar aprenentatges emocionlas que eduquin transversalment a l’infant per capacitar-lo per viure amb major recursos emocionals i resiliencia, i construir una vida satisfactòria i feliç.

Mar Catalán

CEO de Educació Emocional Escolar

Posem al vostre servei la expertesa en lideratge, coaching i mentoring per a que el vostre centre educatiu  implementi un projecte educatiu d’Educació Emocional.

Tant si partiu de zero, com si el vostre centre ja compta amb experiència Educació Emocional, us assessorem per a impulsar un projecte de centre propi que garanteixiel benestar emocional de la vostra comunitat educativa.